Skip to content
SR / DE / EN

11.06.2019Informacije

Test strana

Lorem Ipsumје једноставно модел текста који се користи у штампарској и словослагачкој индустрији. Lorem ipsum је био стандард за модел текста још од 1500. године, када је непознати штампар узео кутију са словима и сложио их како би направио узорак књиге. Не само што је овај модел опстао пет векова, него је чак почео да се користи и у електронским медијима, непроменивши се. Популаризован је шездесетих година двадесетог века заједно са листовима летерсета који су садржали Lorem Ipsum пасусе, а данас са софтверским пакетом за прелом као што је Aldus PageMaker који је садржао Lorem Ipsum верзије.

Стандардни део Lorem Ipsum је од 1500. године је репродукован по жељи. Поглавља 1.10.32 и 1.10.33 књиге "de Finibus Bonorum et Malorum" коју је написао Cicerо су такође репродукована али у оригиналном формату заједно са енглеским преводом од H. Rackham из 1914. године.

import styled from 'react-emotion';

const Hero = styled.div`
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 z-index: 1000;
 color: ${props => props.theme.colors.white.light};
 display: flex;
 flex-direction: column;
 width: 100%;
 max-width: ${props => props.theme.layout.base};
 padding: 0 2rem;
 text-align: center;
`;

export default Hero;

Novo Posts

 • 11.06.2019Informacije

  Test strana